Επικοινωνία

keg

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Καραμαούνα 1 και Πλατεία Σκρα, 551 32, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

P: 2310-488782, 2310-805507

F: 2313-331502

E: diadromes@greeklanguage.gr


 

Ώρες πληροφόρησης 9:00 - 15:00 καθημερινά εργάσιμες ημέρες

Τελευταία τροποποίηση: Thursday, 15 June 2023, 6:05 PM